V PROMOTION divizi jsme se již delší dobu zamýšleli nad tím, jak zefektivnit obsazení našich promoakcí a obsazovat jen ty nejlepší promotýmy. Došli jsme k závěru, že musíme více pracovat s databází hostesek/promotérů a rozvinout jejich spolupráci se sítí regionálních manažerů.

Jako výsledek naší snahy jako první na trh přicházíme s propracovaným systémem HODNOCENÍ HOSTESEK.

 Tento systém znamená ohodnocení práce hostesky na každé akci, a to ze tří stran:  klienta, regionálního manažera a online backoffice.

 V praxi na každé akci zkontrolované klientem vyplňuje kontrolující osoba (ASM, OZ, KAM, klient) hodnocení v papírové podobě. Toto hlášení je poté zanecháno na lokalitě a po předání regionálnímu manažerovi je přeneseno  do onlinové podoby. Stejným způsobem probíhá hodnocení ze strany regionálního manažera. Posledním článkem hodnocení je backoffice, které hodnotí online vstupy (reporty) z každé akce.

 Výsledkem takového hodnocení je rozdělení databáze hostesek/promotérů do tří skupin: junior, senior a VIP. Naším záměrem je sledovat a analyzovat práci každé jednotlivé hostesky a dlouhodobě udržovat databázi pouze těch nejlepších. Práci právě takových hostesek poté rádi zprostředkujeme klientovi.

 Zároveň chceme dát možnost vyniknout těm hosteskám / promotérům, kteří svou práci berou vážně a mají dlouhodobě nadprůměrné výsledky. Z tohoto důvodu mají hostesky / promotéři možnost být nominováni do VIP klubu. Tento klub čítá 20-40 těch nejlepších hostesek z celé databáze. Hostesky ve VIP klubu dostávají při zařazení profesionální školení prodejních dovedností a možnost získat o 20% vyšší odměnu ze všech akcí.

 Global Marketing  tedy přináší novou službu všem, kteří chtějí prémiovou kvalitu. Od 1.10.2013 má každý klient možnost zažádat o  obsazení akcí hosteskami z klubu VIP hostesek!

Cena za každou VIP akci je vyšší o sazbu 200 kč / promoden.

 Jedním z prvních klientů, kteří se rozhodli na TOP lokacích z kampaně využít VIP obsazení je i společnost Pickwick (Douwe Egberts).

Věříme, že možnost VIP obsazení a aktivní práce s hosteskami přispěje k dalšímu zvýšení standardu našich promoakcí.