Jedná se o unikátní monitoring letáků vydávaných obchodními řetězci v ČR. Tato novinka je postavena na nejmodernějších analytických i vyhledávacích parametrech a poskytuje všem svým uživatelům komfortní přehled o sledovaných letácích, vydávaných více jak 15 retailery. Projekt byl spuštěn 1. 5. 2014 a v dalších měsících je plánováno jeho výrazné rozšiřování o další obchodní řetězce. Na tento produkt navazuje i LeafletBox, který shromažďuje všechny sledované letáky v pdf podobě. naleznete volně přístupný na www.globalmarketing.cz. Všem obchodním řetězcům, jejich dodavatelům i maloobchodním podnikatelům na tradičním trhu tímto otevíráme přístup ke kvalitním informacím, které jim umožní pružnější reagování na konkurenci, které je jedním ze základním předpokladů úspěšného podnikání.