Marketingová strategie

Vsadili jsme na Shopper Marketing.

Přístup ke komunikaci v in-store prostředí nemůže být zcela totožný jako postupy v ATL komunikaci. In-store prostředí je specifické „reklamní médium“, známe jeho možnosti, výhody i nevýhody, víme, jak ho měřit a proto dokážeme navrhovat fungující kampaně. Strategické postupy Shopper Marketingu dokážeme aplikovat i v českých podmínkách.

Většina reklamních kampaní stále míří na "cílové skupiny". Naše kampaně
 míří na "kupujícího".

Kreativita

Kreativita zaměřená na prodej

Kreativita je klíčová pro efektivní prosazení dané strategie. Musí přitáhnout pozornost kupujícího a přitom nebýt samoúčelná. Řešení reflektuje potřeby značky, ale vychází ze specifických potřeb:

  • argumentace značky v in-store prostředí
  • typologie a motivace kupujícího
  • promyšlený kontakt se zbožím
  • vazba na prodejní strategii řetězce

Mechanismus a implementace kampaní

Skloubení kreativního konceptu s efektivním provedením je naší specialitou.

V kampaních kombinujeme nejefektivnější, pro in-store dostupné, nástroje a postupy. Samozřejmostí je hodnocení efektivity kampaní a on-line přístup k datům o jejich průběhu.
Hladká realizace kampaní se opírá o služby dalších divizí společnosti.

Shoppermarketing

Většina reklamních kampaní stále
 míří na "cílové skupiny".
Naše kampaně míří na "kupujícího".

Úspěch kampaně závisí na správném pochopení vazeb a interakcí všech třech klíčových 
subjektů komunikace: prodejního místa, zákazníka a značky.
Aby byla komunikace skutečně účinná, potřebujeme důkladně znát:

  • našeho zákazníka / nakupujícího a jeho nákupní motivace
  • značku, kterou propagujeme a její komunikační strategii
  • charakteristiky nákupního prostředí, kde se zákazník pohybuje