Mobilní ochutnávka

Nečekáme, až si nás zákazník najde. Vyhledáme si ho sami.

Oslovte o 50% více!

Proaktivní přístup společně s možností oslovit každého, vede k celkovému nárůstu počtu oslovených na jednu akci.

Přesnější cílení = větší efektivita

Díky možnosti aktivní selekce vzniká při mobilní ochutnávce možnost oslovit jasně nadefinovanou cílovou skupinu a to navíc v přesně určeném místě prodejny.
V rámci mobility se neomezujeme pouze na in-storové prostředí. Realizujeme kampaně v průchozích zónách obchodních center, na parkovištích, náměstích, v administrativních centrech a dalších relevantních prostorách.
Oslovujeme zákazníky, kteří by k pasivní ochutnávce  možná vůbec nezamířili.

více informací