Promotým

Práce agentury je jenom tak dobrá, jak je dobrá práce jejího promotýmu.

Tým promotérů a hostesek je rozdělen tří základních skupin dle hodnocení práce na již realizovaných projektech. Hodnocení se snaží o maximální objektivitu, kterou umožňuje vstup jak ze strany agentury, tak ze strany klienta. Systém po skončení kampaně porovná i případný rozdíl mezi hodnocením dané akce ze strany klienta a hodnocením ze strany zaměstnanců GMG.

Kritéria hodnocení stojí  primárně na prodejních výsledcích, proaktivitě, přesném provedení akce a bezchybném reportingu.

C Promotér/hosteska

Skupina C je základní – vstupní skupinou pro nové promotéry. Při výběru promotérů/hostesek klademe důraz na osobnostní předpoklady, sociální smělost a celkovou reprezentaci. Součástí dovedností a znalostí, které každý promotér/hosteska ovládá, jsou dovednosti související s oslovením zákazníka a principy produktové prezentace. Do skupiny C spadá i např. hosteska, která má zkušenosti s prací promotéra, ale zatím nebyla prověřena žádným projektem společnosti GMG.

B Senior Promotér/hosteska

Senior promotér se od pozice promotér odlišuje nejen mírou zkušeností (seniority), ale především svými dovednostmi a náplní své práce.

A TOP Promotér/hosteska

Kompetenční úrovně „Promotér TOP“ je možné dosáhnout pouze úspěšným zvládnutím obou předchozích pozic. Hostesky v této skupině jsou to nejlepší z naší databáze. Jejich obsazení znamená stoprocentní výkon, ryzí proaktivitu a spolehlivost. Promotéři v této skupině musí mít kromě výborného statistického hodnocení ještě interní schváleni manažery GMG. Úkolem každého „TOP promotéra“ je být ostatním promotérům/hosteskám poradcem a týmovým leaderem.

Motivace promotýmu

Nedáváme jen důvod proč pracovat, dáváme důvod proč pracovat lépe.

Na základě hodnocení z realizovaných kampaní je promotým rozdělen do  skupin A-C, dle úrovně výsledků. Skupina A se podílí na typu kampaní PREMIUM, které znamená možnost získat paušální zvýšení odměny o 50% a účast na těch nejzajímavějších projektech.

Výběr promotýmů

My doporučíme, vyberete si ale sami.

Každý projekt je specifický a vyžaduje i jiný profil zvoleného promotýmu. Databáze více než 930 promotérů a hostesek umožňuje vybrat si dle všech myslitelných kritérií, jako jsou prodejní dovednosti, proaktivita, věk, spolehlivost, postava, stupeň vzdělání, vzhled, předchozí zkušenosti a další.

Každému projektu předchází fotocatsing, který prochází připomínkováním a akceptací klienta. Klient tedy vždy ví, koho na svých akcích uvidí.

Školení promotýmů

Vědět co prodávám je základ, vědět JAK TO PRODAT je klíč.

Každý promotým prochází základním provozním a produktovým školením, při kterém se preferuje maximální participace klienta. Produktové informace jsou následně přeneseny do praxe pomocí školení prodejních dovedností a rozvíjení soft-skills. Všechny školící programy jsou sestaveny ve spolupráci s profesionálním lektorem. Výsledkem je změna komunikace nekonečného výčtu benefitů produktu na dostatečné množství ryzích prodejních argumentů.

Klient má možnost zvolit si ze třech programů školení prodejních dovedností.

Ready to go – universální školící program sestavený profesionálním lektorem. Fyzické školení provádí projektový manažer.

Ready to sale – školící program v délce 3 hodin s cílem rozvíjení techniky logické argumentace, překonání námitek a základních metod uzavírání obchodu ( = closing). Součástí je sestavení prodejních argumentů na daný produkt a scénky s profesionálním komentářem lektora.

Ready to excel – celodenní školící program s cílem rozvíjení techniky logické argumentace, překonání námitek a základních metod uzavírání obchodu ( = closing). Součástí je sestavení prodejních argumentů na daný produkt a scénky s profesionálním komentářem lektora.

Úroveň nabytých znalostí a především dovedností je měřena i po školení, prostřednictvím vzdělávací metody On-The-Job Training. Ta si klade za cíl přímo v terénu zlepšit úroveň dovedností jednotlivých promotérů.

Náš vlastní software. Vyvinut na míru potřebám.

Náhled do tour plánu a aktuálního obsazení
Před začátkem kampaně je do systému Symes nahrán kompletní tourplán kampaně. Vždy se tedy můžete podívat, kde mají Vaše akce probíhat a jaký promotér je na daných akcích obsazený.

Náhled do karty hostesky/promotéra
Pokud máte zájem se podívat detailněji na obsazení jednotlivých akcí, můžete si otevřít detail.

Náhled do dokumentů
V rámci jednotlivých kampaní lze do on-line dokumentů nahrávat potřebné soubory (např. produktové školení)