Global Marketing

Jedna z najväčších agentúr na slovenskom trhu poskytujúca komplexný
full-service v oblasti retailu.
Vlastné reportingové systémy, každoročné inovácie a nové produkty.

Merchandising

Kompletný servis vášho sortimentu.

Instore data

Zber, analýza a reporting dát.

POS aktivity

Distribúcia, inštalácia, správa
a monitorovanie.

B2B Software

Majáky Bluetooth Beacon a dynamické kódy QR.

Flexiservis

Komplexné služby zákazníkom.

O nás

Kontakty a informácie o spoločnosti.