Merchandising

Kompletní servis Vašeho sortimentu na všech retailových
řetězcích v ČR a SR. Hypermarkety, supermarkety, hobby markety,
knihkupectví, nezávislé prodejny, čerpací stanice. Vaše zboží
včas na správném místě, ve správném množství a za správnou cenu.

SYMES reporting online systém

 • Kontrola stavu zásob, audit listingu, kontrola plánogramu a cenovek.
 • Servis regálových pozic + veškerých druhotných umístění.
 • Monitoring OOS a FIFO principu.
 • Exekuce vaší promoční akce včetně fotodokumentace = FOTOKAMPAŇ
 • Online reporting prostřednictvím vlastní mobilní aplikace MERVIK / online + off verze

Kontrolní systémy

 • Klientské kontroly / online zadávání reklamací včetně foto
 • Kontrolní návštěvy našich regionálních manažerů
 • Analýzy reportů dle EAN, obchodní jednotky, merchandisera, datumu atd.
 • Hodnocení dle klientem nastavených KP

Komplexní reporting a jeho analýzy

 • Komplexní reporting a jeho analýzy  
 • Online web / software SYMES 
 • Denní EXCEL sumarizace / @ Každé ráno 
 • Analytika / platforma QlikView

SYMES ONLINE – Standardní report

 • TEXTOVÉ POLE – možnost zapsání poznámky
 • PŘÍZNAK K POLOŽKÁM:
  OK (dostupná položka)
  OOS (výpadek)
  STOP (blokace prodejnou, klientem např. z důvodu nedodávek)
  NELIST (nezalistovaná položka)
  NÍZKÁ ZÁSOBA (málo zboží)
 • CENA A JEJÍ TYP (u TOP 10 položek klienta)
 • DRUHOTNÉ UMÍSTĚNÍ (informace o DU na prodejně)
 • KONČÍCÍ ZÁRUKA (informace o produktech s ohroženou zárukou)
 • OBJEDNÁVKA (informace o objednání, předání návrhu objednávka  odpovědné osobě)
 • DOTAZNÍK – definuje klient, většinou zaměřený Na OOS – jak bylo s prodejnou řešeno, reakce vedoucího atd.
  Na dostupnost POS materiálu na prodejně
 • KONTAKTOVÁNÍ VEDOUCÍHO
 • FOTODOKUMENTACE zahrnuje GPS lokalizaci

   SYMES ONLINE – Monitoring exekuce promo akcí

   • Sledování promočních aktivit klienta v den návštěvy MCHD (možno i mimo)
   • Fotodokumentace druhotných umístění včetně online reportingu – do 24 hodin po zahájení aktivity
   • Okamžité řešení nerealizovaných aktivit / druhotných umístění

   EXCEL REPORTING (zdroj SYMES)

   • Ranní informace za předchozí servisní den
   • Zasíláno na definované emaily klienta
   • Sumarizace reportingů dle nastavených parametrů

   QLIKVIEW REPORTING

   • Grafický analytický systém
   • Analýza zdrojových dat SYMES (např.: OOS dle EAN, OOS dle OZ klienta, řetězce, prodejny, přehled opakovaných OOS, počet dnů ve stavu OOS, apod.)
   • Výstupní formáty : PDF, Excel, live
   • Živá licence, zaškolení, příprava šablon programátorem v ceně servisu

   Kontaktujte nás