Merchandising

Kompletný servis Vášho sortimentu vo všetkých maloobchodných sieťach
v SR a na ČR. Hypermarkety, supermarkety, hobby markety, kníhkupectvá,
nezávislé obchody, čerpacie stanice. Váš tovar načas na správnom mieste,
v správnom množstve a za správnu cenu.

SYMES reporting online systém

 • Kontrola stavu zásob, audit listingu, kontrola plánogramu a cenoviek.
 • Servis regálových pozícií + všetkých druhotných umiestnení.
 • Monitorovanie princípu OOS a FIFO.
 • Vykonanie vašej promočnej akcie vrátane fotodokumentácie = FOTOKAMPAŇ
 • Online reporting prostredníctvom vlastnej mobilnej aplikácie MERVIK / online + off verzia

Kontrolné systémy

 • Klientske kontroly / online zadávanie reklamácií vrátane fotiek
 • Kontrolné návštevy našich regionálnych manažérov
 • Analýzy reportov podľa EAN, obchodnej jednotky, merchandisera, dátumu atď.
 • Hodnotenie podľa klientom nastavených KP

Komplexný reporting a jeho analýzy

 • Komplexný reporting a jeho analýzy  
 • Online web / softvér SYMES 
 • Denná EXCEL sumarizácia / @ Každé ráno 
 • Analytika / platforma QlikView

SYMES ONLINE – Štandardný report

 • TEXTOVÉ POLÍČKO – možnosť napísania poznámky
 • PRÍZNAK K POLOŽKÁM:
  OK (dostupná položka)
  
OOS (výpadok)
  
STOP (blokované predajňou, klientom, napr. z dôvodu nedodania)

  NELIST (nezaradená položka)
  
NÍZKA ZÁSOBA (nízky stav zásob)
 • CENA A JEJ TYP (pre TOP 10 položiek klienta)
 • DRUHOTNÉ UMIESTNENIE (informácie o DU v predajni)
 • KONČIACA ZÁRUKA (informácie o výrobkoch s ukončenou zárukou)
 • OBJEDNÁVKA (informácie o objednávke, odovzdanie návrhu objednávky zodpovednej osobe)
 • DOTAZNÍK – definuje ho klient, zvyčajne sa zameriava na OOS – ako bola predajňa riešená, reakcie vedúceho atď.
Na dostupnosť POS materiálu v predajni
 • KONTAKTOVANIE VEDÚCEHO
 • FOTODOKUMENTÁCIA zahŕňa polohu GPS

   SYMES ONLINE – Monitorovanie realizácie propagačných akcií

   • Sledovanie propagačných aktivít klienta v deň návštevy MCHD (prípadne mimo nej)
   • Fotodokumentácia druhotných umiestnení vrátane online reportingu – do 24 hodín po začatí činnosti
   • Okamžité riešenie nerealizovaných činností / druhotných umiestnení

   EXCEL REPORTING (zdroj SYMES)

   • Ranné informácie za predchádzajúci servisný deň
   • Odoslané na definované e-maily klientov
   • Sumarizácia hlásení (reporting) podľa nastavených parametrov

   QLIKVIEW REPORTING

   • Grafický analytický systém
   • Analýza zdrojových dát SYMES (napr: OOS podľa EAN, OOS podľa OZ klienta, reťazce, predajne, prehľad opakovaných OOS, počet dní v stave OOS a pod.)
   • Výstupné formáty : PDF, Excel, live
   • Živá licencia, školenie, príprava šablón programátorom v cene služby

   Kontaktujte nás