Instore data

ZBER A ANALÝZA DÁT

Zber dát je realizovaný prostredníctvom nášho software SYMES, analýza a prezentácia dát je zabezpečovaná najlepšou svetovou analytickou platformou QlikView. V jednom kroku zbierame pri každej položke unikátny rozsah dát. Vďaka tomu môžeme klientom dodať celú radu typov monitoringu, čím výrazne šetríme ich rozpočty.

Čo pri výrobku zbierame?

 • EAN
 • Názov
 • Dodávateľa / výrobcu
 • Cenu
 • Typ ceny
 • Facing
 • Obsah
 • Mernú jednotku
 • Typ obalu
 • Označenie druhotného umiestnenia
 • Zem pôvodu
 • Kalibráciu
 • Zaradenie do sortimentnej kategórie a podskupiny
 • Doplňujúce informácie

MONITORING

TOP

Monitoring konkrétnych položiek s identickým čiarkovým kódom zadaných klientom

Shelf share

 • Kompletný prehľad aktuálneho stavu podielov výrobkov klienta oproti konkurencii
 • Meranie podielov na regále, listingu, druhotnom umiestnení

Tovaroznalecký

Doplnenie alternatív k zadaným položkám dľa požadovaných parametrov / napr. obsah, obal, % tučnosti atď. 

 

Audit listingu

 • Analýza zmluvného a zaplateného listingu
  x skutočnosť na predajniach
 • Monitoring centrálne nastaveného listingu x jednotlivé predajne

Sortimentný

Monitoring kompletnej kategórie daného sortimentu vrátane špecialít a druhotných umiestnení

Price

 • zber konkurenčných cien
 • kontrola cien u vlastných výrobkoch

Out of stock

 • Komplexný monitoring „výpadkov“ vašich položiek
 • Analýzy / dľa marketu, položky, dátumu, regiónu, opakujúcich sa OOS ..

Monitoring druhotných umiestnení

 • kontrola dohodnutých druhotných pozícií klienta
 • monitoring druhotných umiestnení konkurencie
 • online fotoreporting

NOVINKA NA ČESKOM TRHU

DATA 4 V 1

1 REPORT = 1 PREZENTÁCIA = ANALÝZA = VYSLEDOVANÉ TRENDY