Merchandising

Kompletní servis Vašeho sortimentu na všech retailových řetězcích v ČR a SR. Hypermarkety, supermarkety, hobby markety, knihkupectví, nezávislé prodejny, čerpací stanice. Vaše zboží včas na správném místě, ve správném množství a za správnou cenu.

SYMES reporting online systém

 • Kontrola stavu zásob, audit listingu, kontrola plánogramu a cenovek.
 • Servis regálových pozic + veškerých druhotných umístění.
 • Monitoring OOS a FIFO principu.
 • Exekuce vaší promoční akce včetně fotodokumentace = FOTOKAMPAŇ
 • Online reporting prostřednictvím vlastní mobilní aplikace MERVIK / online + off verze

Kontrolní systémy

 • Klientské kontroly / online zadávání reklamací včetně foto
 • Kontrolní návštěvy našich regionálních manažerů
 • Analýzy reportů dle EAN, obchodní jednotky, merchandisera, datumu
 • Hodnocení dle klientem nastavených KP

Komplexní reporting a jeho analýzy

 • Komplexní reporting a jeho analýzy
 • Online web / software SYMES
 • Denní EXCEL sumarizace / @ Každé ráno
 • Analytika / platforma QlikView

SYMES ONLINE – Standardní report

 • TEXTOVÉ POLE – možnost zapsání poznámky
 • PŘÍZNAK K POLOŽKÁM:

⁃ OK (dostupná položka)
⁃ OOS (výpadek)
⁃ STOP (blokace prodejnou, klientem např. z důvodu nedodávek)
⁃ NELIST (nezalistovaná položka)
⁃ NÍZKÁ ZÁSOBA (málo zboží)

 • CENA A JEJÍ TYP (u TOP 10 položek klienta)
 • DRUHOTNÉ UMÍSTĚNÍ (informace o DU na prodejně)
 • KONČÍCÍ ZÁRUKA (informace o produktech s ohroženou zárukou)
 • OBJEDNÁVKA (informace o objednání, předání návrhu objednávka  odpovědné osobě)
 • DOTAZNÍK – definuje klient, většinou zaměřený

⁃ Na OOS – jak bylo s prodejnou řešeno, reakce vedoucího atd.
⁃ Na dostupnost POS materiálu na prodejně

 • KONTAKTOVÁNÍ VEDOUCÍHO
 • FOTODOKUMENTACE zahrnuje GPS lokalizaci

SYMES ONLINE – Monitoring exekuce promo akcí

 •  Sledování promočních aktivit klienta v den návštěvy MCHD (možno i mimo)
 • Fotodokumentace druhotných umístění včetně online reportingu – do 24 hodin po zahájení aktivity
 • Okamžité řešení nerealizovaných aktivit / druhotných umístění

EXCEL REPORTING (zdroj SYMES)

 • Ranní informace za předchozí servisní den
 • Zasíláno na definované email klienta
 • Sumarizace reportingů dle nastavených parametrů

QLIKVIEW REPORTING

 • Grafický analytický systém
 • Analýza zdrojových dat SYMES (např.: OOS dle EAN, OOS dle OZ klienta, řetězce, prodejny, přehled opakovaných OOS, počet dnů ve stavu OOS, apod.)
 • Výstupní formáty : PDF, Excel, live
 • Živá licence, zaškolení, příprava šablon programátorem v ceně servisu