Merchandising

Kompletný servis vášho sortimentu na všetkých retailových reťazcoch v ČR a SR. Hypermarkety, supermarkety, hobby markety, kníhkupectvá, nezávislé predajne, čerpacie stanice. Váš tovar včas na správnom mieste, v správnom množstve a za správnu cenu.

SYMES reporting online systém

 • Kontrola stavu zásob, audit listingu, kontrola plánogramu a cenoviek.
 • Servis regálových pozícií + všetkých druhotných umiestnení.
 • Monitoring OOS a FIFO princípu.
 • Exekúcia vašej promočnej akcie vrátane fotodokumentácie = FOTOKAMPAŇ
 • Online reporting prostredníctvom vlastnej mobilnej aplikácie MERVIK / online + off verzia

Kontrolné systémy

 • Klientské kontroly / online zadávanie reklamácií vrátane foto
 • Kontrolné návštevy našich regionálnych manažérov
 • Analýzy reportov dľa EAN, obchodnej jednotky, merchandisera, dátumu
 • Hodnotenie dľa klientom nastavených KP

Komplexný reporting a jeho analýzy

 • Komplexný reporting a jeho analýzy
 • Online web / software SYMES
 • Denný EXCEL sumarizácie / @ Každé ráno
 • Analytika / platforma QlikView

SYMES ONLINE – Štandardný report

 • TEXTOVÉ POLE – možnosť zapísania poznámky
 • PRÍZNAK K POLOŽKÁM:

OK (dostupná položka)
OOS (výpadok)
STOP (blokácia predajňou, klientom napr.
z dôvodu nedodávok)
NELIST (nezalistovaná položka)
NÍZKA ZÁSOBA (málo tovaru)

 • CENA A JEJ TYP (u TOP 10 položiek klienta)
 • DRUHOTNÉ UMIESTNENIE (informácia o DU na predajni)
 • KONČIACA ZÁRUKA (informácie o produktoch s ohrozenou zárukou)
 • OBJEDNÁVKA (informácie o objednaní, podaní návrhu objednávky  zodpovednej osobe)
 • DOTAZNÍK – definuje klient, väčšinou zameraný

Na OOS – ako bolo s predajňou riešené, reakcia
vedúceho atď.
Na dostupnosť POS materiálu na predajni

 • KONTAKTOVANIE VEDÚCEHO
 • FOTODOKUMENTÁCIA zahrňuje GPS lokalizáciu

SYMES ONLINE – Monitoring exekúcie promo akcií

 • Sledovanie promočných aktivít klienta v deň návštevy MCHD (možné i mimo)
 • Fotodokumentácia druhotných umiestnení vrátane online reportingu – do 24 hodín po zahájení aktivity
 • Okamžité riešenie nerealizovaných aktivít / druhotných umiestnen

 

EXCEL REPORTING (zdroj SYMES)

 • Ranná informácia za predchádzjúci servisný deň
 • Zasielané na definované emaily klienta
 • Sumarizácia reportingov dľa nastavených parametrov

QLIKVIEW REPORTING

 • Grafický analytický systém
 • Analýza zdrojových dát SYMES (napr.: OOS dľa EAN, OOS dľa OZ klienta, reťazca, predajne, prehľad opakovaných OOS, počet dní v stave OOS, a pod.)
 • Výstupné formáty : PDF, Excel, live
 • Živá licencia, zaškolenie, príprava šablón programátorom
  v cene servisu