Operatívny leasing

  • dynamický spôsob financovania
  • žiadne investície predom
  • mesačná splátka operatívneho leasingu je:

daňovo uznateľným nákladom
účtovaná v plnej výške priamo do nákladov počas celej doby leasingu

  • platci DPH si každý mesiac žiadajú o vrátenie DPH zo splátky v plnom rozsahu
  • efektívnejšie rozpustenie nákladov v porovnaní s odpismi majetku
  • garancia výšky splátok
  • zaujímavé odkupné ceny

Bicykle a elektrobicykle

Apple zariadenia