Umění

ONLINE GALERIE SOUČASNÉ GRAFIKY

Na český trh výtvarného umění vstoupil nový projekt www.soucasnagrafika.cz. Jeho podstatou je snaha přiblížit lidem současné umění formou litografií, a seznámit je s touto uměleckou technikou pro tisk grafických listů. Postupně jsou oslovováni významní čeští umělci s nabídkou účastnit se tohoto projektu. Přinášíme vám litografie mladých výtvarníků, kteří patří mezi českými autory k nejúspěšnějším.