Umenie

UMENIE AKO INVESTÍCIA

Nová platforma si kladie za cieľ prepojiť kvalitných súčasných umelcov s ľuďmi, ktorí by si cestu k nim inak hľadali ťažšie. Alebo s tými, ktorí k umeniu blízko majú, ale z rôznych dôvodov si možno len netrúfajú vstúpiť do galérií, či nedôverujú tradičnej umeleckej prevádzke. Našou úlohou je tieto bariéry búrať a snažiť sa rozptýliť všetky obavy z prípadného nákupu umeleckého diela. Každému záujemcovi venujeme dostatok času k osobným konzultáciám, umožníme priame jednanie s umelcami a výber diela z ateliéru, môžeme taktiež ponúknuť financovanie nákupu formou splátok, a to ako pre podnikateľov, tak aj koncových zákazníkov. Veríme, že touto cestou dokážeme sprístupniť svet súčasného umenia komukoľvek, kto uvažuje o jeho kúpe či už ako o dobrej investícii, alebo len pre radosť. Presvedčíme vás, že umenie nie je len pre bohatých alebo vyvolených, a cesta k obstaraniu kvalitného originálu môže byť oveľa jednoduchšia, než sa na prvý pohľad zdá…

E-SHOP – SOUČASNÁ GRAFIKA.CZ

Na český trh výtvarného umenia vstúpil nový projekt www.soucasnagrafika.cz. Jeho podstatou je snaha priblížiť ľuďom súčasné umenie formou litografií, a zoznámiť ich s touto umeleckou technikou pre tisk grafických listov. Postupne sú oslovovaní významní českí umelci s ponukou zúčastniť sa tohto projektu. Prinášame vám litografie mladých výtvarníkov, ktorí patria medzi českými autorrmi k najúspešnejším.