Web & design & aplikácia

ONLINE APLIKÁCIA

 • Mobilná aplikácia pre vaše obchodné tímy, regionálnych manažérov či key account managerov.
 • Administrácia cez webové rozhranie.
 • Napojenie na vaše firemné, skladovacie či účtovné systémy.
 • Dáta uložené v aplikácii sú zabezpečené v dátových centrách a sú vždy vaše k okamžitému stiahnutiu.
 • Prispôsobenie doplnkových funkcií pre každého klienta – personifikácia aplikácie.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

 • Mobilná aplikácia pre vaše obchodné tímy, regionálnych manažérov či key account managerov.
 • Administrácia cez webové rozhranie.
 • Napojenie na vaše firemné, skladovacie či účtovné systémy.
 • Dáta uložené v aplikácii sú zabezpečené v dátových centrách a sú vždy vaše k okamžitému stiahnutiu.
 • Prispôsobenie doplnkových funkcií pre každého klienta – personifikácia aplikácie.
 • Ponúkame vám tvorbu mobilných aplikácií. Sústredíme  sa na ich jednoduchú ovládateľnosť
 • a uživateľskú prívetivosť.
 • Mobilné aplikácie tvoríme dľa želaní pomocou natívnych jazykov a nástrojov pre platformy iOS a Android. V prípade menších aplikácií ponúkame taktiež tvorbu hybridných aplikácií. Vďaka tomu znižujeme náklady na tvorbu aplikácie až o jednu tretinu z ceny v porovnaní s natívnym vývojom.
 • Pri vývoji mobilnej aplikácie pracujeme s najmodernejšími technológiami, vrátane zabezpečenia následnej podpory, A/B testovanie a okamžitú identifikáciu a opravu chýb vo verejnej verzii.

WEBOVÉ STRÁNKY / MICROSITE

 • Poskladáme vašu webovú prezentáciu na kľúč.
 • Tvoríme webové stránky, ktoré od začiatku napĺňajú vaše ciele, kvôli ktorým ste si webové stránky zriaďovali. Nerobíme ich len preto, aby boli.
 • Pri návrhu webových stránok si najskôr definujeme hlavné ciele, dôkladne analyzujeme konkurenciu, navrhneme riešenie a naprogramujeme celé stránky tak, aby ste nás už k ďaľšej údržbe či správe obsahu nepotrebovali. Vďaka tomu ste viac flexibilný bez závislosti na tretej strane.