Instore Data

Komplexná ponuka dátových produktov,
ktoré vám umožnia sledovať vaše podiely na trhu
v daných segmentoch. Monitorovanie cenových hladín,
out of stock a konkurenčných druhotných vystavení.

Zber a analýza dát

Zber dát je realizovaný prostredníctvom nášho softvéru SYMES, analýza a prezentácia dát je zabezpečovaná najlepšou svetovou analytickou platformou QlikView. V jednom kroku zbierame pri každej položke unikátny rozsah dát. Vďaka tomu môžeme klientom dodať celý rad typov monitoringu, čím výrazne šetríme ich rozpočty.

Čo pri výrobku zbierame?

 • EAN
 • Názov
 • Dodávateľa / výrobcu
 • Cenu
 • Typ ceny
 • Facing
 • Obsah
 • Mernú jednotku
 • Typ obalu
 • Označenie druhotného umiestnenia
 • Krajinu pôvodu
 • Kalibráciu
 • Zaradenie do kategórie sortimentu a podskupiny
 • Doplňujúce informácie

Monitoring

TOP

Monitorovanie konkrétnych položiek s identickým čiarovým kódom zadaným klientom

Shelf share

 • Úplný prehľad o aktuálnom stave podielov výrobkov klienta v porovnaní s konkurenciou
 • Meranie podielov na regále, listingu, druhotného umiestnenia

Tovaroznalecký

Doplnenie alternatív k zadaným položkám podľa požadovaných parametrov / napr. obsah, balenie, % tuku atď. 

Audit listingu

 • Analýza zmluvného a zaplateného listingu x skutočnosť na trhoch
 • Monitoring centrálne nastaveného listingu x jednotlivé predajne

Sortimentný

Monitoring kompletnej kategórie daného sortimentu vrátane špecialít a druhotných umiestnení

Price

 • zber konkurenčných cien
 • kontrola cien vlastných výrobkov

Out of stock

 • Komplexný monitoring „výpadkov“ vašich položiek
 • Analýzy / podľa trhu, položky, dátumu, regiónu, opakujúce sa OOS.

Monitoring druhotných umiestnení

 • kontrola dohodnutých sekundárnych pozícií klienta
 • monitoring druhotných umiestnení konkurencie
 • online fotoreporting

Kontaktujte nás